Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Przetwarzamy dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dbamy aby przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Zapewniamy także, że Państwa dane przetwarzamy w sposób bezpieczny.
Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą danych wskazanych na stornie internetowej frimy.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest firma jest firma Ekspresowy Serwis z siedzibą  w Polnej Róży 2/4 , 02-798 Warszawa
 2. Cel i podstawy prawne przetwarzania
  Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
  Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartych umów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

III. Kategorie danych przetwarzanych przez Firmę:
Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny i zameldowania, Pesel, seria i nr dowodu osobistego/paszportu, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

 1. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe Spółka może przekazywać następującym podmiotom:
 • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Firmy, np. podwykonawcom usług oraz
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich
  Firma nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/EOG.
 2. Okres przechowywania danych
  Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy Firma przetwarza do końca okresu obowiązywania Umowy.

VII. Prawa osób, których dane przetwarza Firma

Przysługuje Państwu:

 •  prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych;
 • prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII. Informacja o dobrowolności / wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy i w przypadku braku ich podania będziemy musieli odmówić zawarcia Umowy.

2.7/5 - (3 votes)
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek